Author Archives : exdesign

Thiết kế

Một thiết kế đẹp và ấn tượng sẽ có giá trị quảng cáo to lớn. Nhưng muốn có nó thì phải sáng tạo...

Read more

Dàn dựng hội chợ, triển lãm

Hiệu quả của Showroom chính là sự thu hút được sự tham quan của khách hàng , sau đó là tạo được sự tin...

Read more

Thi công lắp đặt showroom

Hiệu quả của Showroom chính là sự thu hút được sự tham quan của khách hàng , sau đó là tạo được sự tin...

Read more

Thi công lắp đặt nội, ngoại thất

Khi xã hội càng phát triển thì tính thẩm mỹ từ những tấm biển hiệu bên ngoài đến cách sắp xếp các trang thiết...

Read more

Sân khấu và tổ chức sự kiện

Một thiết kế đẹp và ấn tượng sẽ có giá trị quảng cáo to lớn. Nhưng muốn có nó thì phải sáng tạo liên...

Read more